SOCIAL PRÄGLING

8 - 13 veckor

  Social anpassning Att ge godis
Resan hem Använda "nej"/ förbud
  Valpen kommer hem Barn och hund
  Låt valpen ta det lugnt Kontaktövningar
  Första natten Koppelvana
  Liggplatsen Komma när du kallar
  Rumsrenhet Inkallning
  Ensam hemma Hunden kommer inte
  Att ge beröm  

Social anpassning
  I åttaveckorsåldern är valpens hjärna så utvecklad att egentlig inlärning kan ske. Den sociala anpassningsförmågan är just nu mycket stor. Av detta skäl är det lämpligast och minst "smärtsamt" för valpen att byta miljö och komma till sin nya ägare.
- Om valpen skulle lämnas tidigare förlorar den mammans sista viktiga uppfostran.
- Blir den kvar längre hos uppfödaren har du och valpen tappat viktiga veckor för anpassning.
 

Resan hem
  Valpen mår bäst av att få sitta i en människas famn, där den får både stöd och närhet. Valpen bör absolut inte åka längst bak i bilen förrän den är van att åka bil. Åksjuka uppstår ofta på grund av rädsla för de ovana rörelserna.  

Valpen kommer hem
  Nu kommer säkert valpens svåraste dag i livet. Tryggheten med mamman och syskonens finns inte inom räckhåll. Allt är nytt; miljö, lukter, ljud och människor. Allra först ska valpen få vara i fred för att i lugn och ro kunna undersöka sin nya omgivning. Den ska själv få avgöra när den vill ha kontakt med familjen. Sitt gärna på golvet så att valpen har möjlighet att lukta på dig ordentligt. Den vill gärna nosa i ansiktet. Låt valpen ta initiativen själv.  
Tänk på....
* Försök inrikta den första veckan på att utveckla starka band mellan dig och valpen. Detta underlättas om bara du och familjen hanterar valpen den första tiden.

Låt valpen ta det lugnt
  Olika faktorer bidrar till att valpar/hundar blir stressade. Varje hund har ärftligt styrda anlag för stress (=högt beredskapsläge mot omgivningen). Miljön, dvs livsformer, uppfostrings- och träningsmetoder påverkar sedan stressens utveckling. En hund med de bästa förutsättningar att bli en harmonisk individ kan drabbas av stress på grund av fel hantering.
Ett steg i rätt riktning för att undvika stress är att valpen får vänja sig vid att koppla av. Avslappningsövningar är lika viktiga som aktivitetspass. Du kan börja dessa små övningar så snart du har valpens förtroende (åtta till tio veckor). Umgänget med valpen får inte alltid vara kelande, lek och övningar utan ni bör också kunna ta det lugnt tillsammans.
Skall övningarna ha avsedd verkan får valpen inte vara trött, då somnar den i stället för att koppla av. För att åstadkomma avslappning måste valpen sitta eller ligga. I stående sker ingen avkoppling i ordets rätta bemärkelse. Hunden upplever också olika saker beroende på vilka ställen du vidrör. Mungiporna och svans är kontaktställen, ta i örat är uppfostrande, tryck på manke och rygg är förtryckande.
När hunden slappnar av lägger den sig på rygg och vill bli kliad på magen. I avslappningsövningarna är det detta vi ska utnyttja. Vi behöver inte klia på magen det räcker att klia på bringan. För att genomföra detta skall du hålla den spralliga valpen i halsbandet och försöka att klia på bringan med samma hands fingrar. Samtidigt måste du få valpen att sätta sig utan att säga "sitt". Detta är ingen lydnadsövning. Ta den andra handen och för den under valpens bak tills den sitter. Det kan behövas mycket övertalning innan valpen slutar leka, bita eller vilja komma loss. Prata med den lugnt och försynt och använd samma ord t ex "nu är det bra". När den lugnar sig, så beröm med "bra".
Första övningen får inte vara längre än att valpen accepterar att sitta eller ligga utan att bråka. Så småningom förstår valpen att lugna ner sig när du säger "nu är det bra" och kliar den på bringan. Du sitter kvar hos valpen och slutar att sysselsätta dig med den, meningen är att ni skall kunna vara tillsammans utan att ha "fysisk aktivitet", dvs att du hela tiden klappar hunden. Då kopplar inte hunden av.
 

Första natten
  Det gäller att inte glömma hur stor betydelse de första upplevelserna har för hunden. Planera första tiden väl så du kan ägna dig åt valpen. Valpen bör inte vara ensam, varken dag eller natt, den första tiden. Hur anpassningen går, beror redan på valpens anlag och hur uppfödaren förberett valpen. Har valpen redan vant sig vid att vara ensam små stunder hos uppfödaren gåt det lättare. Är det första gången den skiljs från syskonen kan det bli kinkigt.
Första natten kan bli orolig. Gör iordning en liten låda med en filt som valpen kan krypa ned i. Detta får bli ersättningen för syskonen. Sätt lådan vid sängen där du kan nå valpen med handen om den blir orolig. Kontakten med handen kan vara nog för att den ska få närhet. Skulle inget hjälpa så får du inte bli otålig. Vissa valpar kan ha det besvärligt.
Om du inte i fortsättningen vill ha valpen i sängen ska du avstå från att ta upp den. Då är det bättre att du lägger dig på golvet.
 

Liggplatsen
  Valpen brukar själv hitta den plats de helst vill ligga på. Väljer den ett olämpligt ställe, måste du naturligtvis avstyra detta redan från början. Vid åtta veckors ålder och ny medlem i hemmet kan man inte ingripa med lydnad. Placera istället tillfälligt något på den olämpliga platsen. Då finner valpen säkert en ny och bättre vrå.
Placera valpens låda där du tycker den ska vara, men det är inte säkert valpen vill vara på den platsen eller i lådan. En plats som är olämplig är vid ytterdörren. Vid en ytterdörr kan man aldrig undgå drag och en hunds lust att vakta och försvara kan omedvetet öka vid ingången till "lyan". Det kan då dra med sig att hunden skäller (varningsskall) då den hör något som närmar sig. Bor man i ett hyreshus kan det bli ett problem som du bör undvika.
 


CINDY - 8 veckor gammal

Korgen som matte ordnat som min sovplats kan hon bara glömma.
Jag har valt att ha min liggplats på en hylla under datorbordet istället.

Rumsrenhet
  Hur snabbt en valp blir rumsren kan bero på många omständigheter. Valpar som redan vid fem-sex veckors ålder får lämna lådan och få komma ut lär sig fortare att uträtta sina behov utanför boplatsen.
Som grundregel gäller att valpen behöver gå ut efter det att den sovit, ätit eller lekt. Kvällsmålet bör ges tidigt på kvällen (vid 18-tiden) så att valpen hinner göra ifrån sig före nattsömnen.
Banna aldrig en liten valp för en olycka inne - låt den hellre förstå att den varit duktig när den gör det ute, beröm då mycket. När valpen blir lite äldre så försök att styra rastningen mot bestämda tider. Undvik att rasta på samma ställe (bara de första dagarna). Valpen kan fixera sig vid just den invanda platsen och det kan nästan bli omöjligt att få den att uträtta sina behov på annat håll.
Skaffar du valp, måste du finna dig i att det händer en och annan liten olycka. Om inte bör man nog fundera om man ska ha en hund
 
Tänk på....
* Det är aldrig hundens fel att den förorenar inne - ALLTID ditt!

Ensam hemma
  Först efter 2-3 dagar i sitt nya hem kan du göra övningar i att låta valpen vara för sig själv. När du går ut, ska den vara sysselsatt med något -att äta, gnaga på ett stort ben eller sova. Valpen ska vara absolut ensam i hemmet. Stanna borta fem - tio minuter. (Stå inte utanför yttrdörren och lyssna, valpen vet att du står där).
Ser första övningen ut att gå bra öka då tiden lite mer nästa gång. Det viktiga i den här träningen är att valpen inte får stå vid dörren och yla när du går. Många tror att det bästa medlet är att valpen får tjuta tills den ledsnar. Oftast slutar den inte, utan tjutandet ökar. Detta att lämna valpen är onaturligt för den. Den kan bli rädd. Hur stor rädslan är beror på de individuella anlagen. Det är inte själva ensamheten som gör hunden orolig utan det är upplevelsen av ditt försvinnande som utlöser rädslan. Tyvärr kan en sådan här upplevelse göra att valpen alltid sätter igång att skrika även när du lämnar den i andra situationer. Är det svårt att lämna valpen måste du lista ut någon metod. T ex att gömma godis i en tom toalettrulle, ett tuggben eller låta valpen få sin mat just då och medan valpen är sysselsatt med den, går du.
Har valpen trots envis träning problem att lämnas ensam -kanske klarar den inte av att ensam ta ansvar att hålla koll på reviret (en stor lägenhet eller huset). Flockledaren lämnar ju över hela ansvaret till valpen genom att lämna den ensam hemma. För valpen kan det då bli enklare att t ex att bita i en sko, tugga sönder en blomma, riva sönder tidningar -för det klarar den av och kan då samtidigt koppla bort det stora och obehagliga ansvaret den fått av flockledaren att ensam bevaka reviret.
Då rekommenderas en lagom rymlig bur, med kanske ett stort skynke över, så att det kan bli ett lugnt och tyst hörn för valpen. (Det bästa är om valpen blivit tränad att vara i en öppen bur redan i valphagen hos uppfödaren. Då har hunden blivit tränad på att buren är en trevlig och trygg plats). De flesta hundar som har en bur älskar sin bur och ser den som sin trygghet och det blir en revirplats en liten valp känner att den klarar av att skydda. (Nackdel med en bur är att hundarna brukar bli så förtjusta i sin bur att man oftast får stänga buren så att inte ständigt tillbringar sin tid i den).
Det är inte grymt eller elakt om man sätter hunden i en bur, tvärtom ger man hunden en plats som den känner trygghet till.
 

Att ge beröm
 

Konsten att berömma på rätt sätt är ganska svår. Använder du orden "bra", "duktig hund" i tid och otid upplever hunden kanske det till sist som en signal för kontakttagande. Säger du sedan ordet "bra" när du t ex håller du på med inlärning och ska berömma i någon situation är det lätt att hunden avbryter och kommer till dig för att ta kontakt. Bestäm dig istället för bara ett ord, exempelvis "bra" och lär in belöningsordet ordentligt. När hunden gör något som du avsett, lägger du in "bra" just som hunden utför handlingen.

 

Att ge godis
  Att ge hunden godis kan bli lika slentrianmässigt som berömmet. Det största misstaget är att göra valparna "letatokiga" efter godis. En hund som ständigt får godbitar så fort den är duktig på något sätt, lär sig snabbt att tigga i tid och otid så fort en människa stoppar handen i fickan. Ger du godbit för ofta sjunker effekten som förstärkning!
Låt aldrig någon annan ge din hund godis om du inte är med på detta. Det är du och ingen annan som ska ge din hund godis/ belöning.
Så ett råd, mata inte heller du andras hundar med godis!
 

Använda "nej"/ förbud
 

Valpen måste tidigt lära sig ett förbudsord så du kan avbryta oönskade handlingar. Rösten är ditt bästa och snabbaste instrumentet. Inlärningen av ordet "nej" ska bara genomföras i samband med att valpen verkligen gör något oriktigt. Inlärningen skall genomföras lugnt och varsamt och först när valpen är ordentligt hemmastadd.
Då valpen gör något oönskat, t ex biter i en sladd, säger du ett myndigt "nej" och tar den omedelbart lätt i örat eller en liten knäpp på nosen. Precis så skulle valpens mor ha gjort. När valpen slutar ge massor av beröm och ta kontakt med den. Du ger valpen något (leksak eller ett ben) som den kan sysselsätta sig med. Valpen lär sig snart att uppfatta "nej" som förbud och du behöver då bara ta till fysisk tillrättavisning då valpen inte lyder.

 

Tänk på....
* Alla hundar mår bra av att ha fasta regler att följa. Bestäm redan i förväg vad valpen får göra och inte får göra.

* Alla tilltalsord du använder måste du först lära valpen för att den ska förstå dem.
* Hunden har lätt för att förstå vilket tonfall du använder dig av.
* Det är ytterst viktigt att lära valpen vad "NEJ" och "BRA" betyder.
* Slå aldrig hunden!
* Rätt utfört stärker en tillrättavisning kontakten mellan dig och valpen.
* Uppträd bestämt och auktoritärt.
* Kontrollera att valpen inte försvarar matskålen. Du får aldrig acceptera att hunden morrar åt dig!


Barn och hund
 

Om det finns barn i familjen, är det viktigt att man redan innan valpen kommer, förklarar för barnen hur viktigt det är att valpen får lugn och ro. En valp som ligger och sover får inte störas, varken av vuxna eller barn. Det kanske ser gulligt ut att barnet trängs med valpen där den ligger på sin sovplats, men det är inte lämpligt för valpen.
Om barnen i familjen är små bör det alltid finnas en vuxen i närheten när barn och valp umgås. Barn är oberäkneliga och kan i sitt oförstånd vara mycket hårdhänta.
En valp av större ras kanske inte reagerar på en hårdhänt behandling så länge den är ung, den har varit van vid tuffa tag om den har haft kullsyskon. En valp är därför inte så känslig i 2-3 månads ålder. I den åldern har den inte heller hunnit få en sådan social ställning att den har rätt att säga ifrån. När den blir äldre är det därför inte säkert att den finner sig i barnens behandling utan kan då säga till på skarpen.
Ofta står en valp i ett känsloförhållande till familjens egna barn. Det kan göra att den tolererar alldeles för mycket från just dom. Men mot främmande barn kanske valpen inte vill bli lika bordust behandlad. Då kanske hunden går så långt att den opponerar sig genom att nafsa eller t o m bita. Att de egna barnen har varit för jobbiga för valpen kan vara en anledning om den reagerar mot främmande barn. Därför är det av vikt att barnen lär sig redan från början att handskas varsamt med en valp.

 

Kontaktövningar
 


En god kontakt grundlägger man genom att öva valpen i ett tidigt skede.
När en valp tar kontakt med en vuxen hund försöker valpen få kontakt med den vuxna hundens ansikte, den slickar vid mungiporna och vid öronen. Allt detta för att visa den vuxna hunden sin vördnad och vänlighet.
Böjer vi ner vårt ansikte mot en valp så försöker den göra detsamma med oss. Om vi då vill besvara valpen med samma innebörd, ja då visar vi valpen en öppen hand och smeker den ifrån mungipan över kinden upp bakom örat (för valpen uppstår det nu en konflikt eftersom den från första stund har upplevt våra händer som "ett" vi bär, lyfter, delar ut mat o s v medan en hund använder munnen som sitt gripverktyg).
Valpen vill helt naturligt då kanske nafsa i fingrarna. Det är nu man ska ta tillfället att avvänja en valps bitbeteende och då ersätta detta med tillvänjning genom att smeka valpen med en öppen hand. Efter att ha smekt valpens mungipa lägger man in ordet "BRA" och kan även lägga in en belöning i form av godis som förstärkning. Godiset kan bestå av t ex en liten bit korv som man t e x placerat mellan sina läppar. När valpen tittar upp och söker ögonkontakt säger man. FOT (vilket fortsättningsvis kommer att betyda " se på mig )" Belöna valpen med godbiten - smek med den öppna handen och lägger in ordet BRA
- Smeket med den öppna handen betyder "jag visar dig, min vänlighet"
- Ordet Fot betyder " se på mig "

- Ordet Bra betyder "nu gör du rätt"

Fotövningen gör man sedan mycket enkelt med den lilla valpen, till att börja med inomhus - sedan utomhus. Smeker valpen först i mungipan, flytta dig något steg åt sidan och vänd dig bort. När valpen kommer efter, smeker du den åter i mungipan, det är viktigt. Säg "bra och så ge en godbit. Ibland säger du bara "bra" och ger ingen godbit.

 


CINDY - Kontaktövning
Jag har tagit ögonkontakt med matte,
hon tycker jag är jätteduktig så hon smeker mig i mungipan,
jag får godis och massor av beröm.


Koppelvana
 
Om du bor i ett trafikerat område är det nödvändigt att ha valpen i halsband och koppel redan första dagen. Låt valpen ha sitt halsband på sig lite innan ni ska gå ut. Valpens första reaktion brukar vara att slå alla fyra tassarna i backen. Locka med en godbit och gå före. Ryck aldrig fram valpen. Kommer valpen så belöna den med en klapp och godbit, innan ni fortsätter.
Skulle valpen helt vägra att följa med i koppel, lyft då upp valpen och gå en liten bit hemifrån. Sätt ner valpen och gå hemåt, valpen kommer utan tvekan att följa med (för en hund vill alltid mot hemmet). När den följer med, beröm och tala om hur duktig den är och ge gärna en godbit.
 
Tänk på....
* Börja koppelträna valpen tidigt. Försök att få den att associera behagliga upplevelser med koppel och halsband.

Komma när du kallar
  När du känner att du och din hund har kontakt med varandra och du kan ha den lös, skall du lära den att komma när du kallar. Det är nu god inkallning grundläggs. Valpen är i sin mest påverkbara ålder. (I vilt tillstånd är det livsviktigt att valpen lyder mammas signaler och följer henne om hon försvinner. Den ohörsamma kan lätt råka illa ut).
En valp påverkas alltså av ljud och rörelse. Detta ska du utnyttja. Första gångerna väljer du ett område långt ifrån trafik och andra farligheter för den här övningen. Valpen ska vara lös. Så fort du släppt den lös kommer den snart att ge sig ut på små upptäcksfärder. Försök då att smyga iväg och göm dig så att inte valpen upptäcker dig, få valpens uppmärksamhet genom att ropa namnet och "hit". När valpen kommer och upptäcker dig, upprepa "hit" och fortsätt spring ifrån valpen tills den kommer ifatt dig. Nu är det viktigt att valpen får rätt kontakt av dig med smekandet i mungiporna, och beröm med "bra" + en godbit de första gångerna.
Variera sedan med att ge godis, ibland får den, ibland inte. Detta höjer bara effekten av att vilja komma.
Om inte valpen kommer:
Göm dig, var tyst och ha "is i magen" även om valpen springer runt och piper. Nästa gång kommer valpen snabbare om den känt sig rädd och övergiven vid förra övningen. Glöm inte det där med trafiken.
Bor du på landet så är det ingen mening att träna i närheten av hemmet. Då kommer valpen hellre att springa hem än till dig om den tappar bort dig. Det är helt naturligt. Träna på en annan plats.
 

Inkallning
  Ordet "hit" måste rätt snart förstärkas. När valpen lärt sig att uppfatta ordet "hit" som "nu försvinner husse/ matte" är det dags att öka intensiteten. Redan när valpen är runt tio veckor kan du börja göra den här övningen:
Första gången: En medhjälpare håller valpen i halsbandet. Gå några meter och börja sedan springa ifrån valpen samtidigt som du ropar Hit-+ hundens namn. När du känner att hunden är några meter bakom dig, sätt dig ner med ryggen mot valpen. Sitter kvar så ända tills valpen kommit ifatt dig och söker kontakt med dig. Ta nu kontakt igen med valpen genom att smeka den i mungipan. Massor med beröm och förstärk som tidigare, ibland med en godbit.
När detta fungerar bra och valpen kommer snabbt gör då likadant igen, spring ifrån valpen, men nu vänder du dig mot valpen innan medhjälparen släpper den, ropa Hit + hundens namn samtidigt som medhjälparen släpper iväg valpen. (när valpen kommer stirra den inte i ögonen). När valpen kommer till dig - smekning i mungipan, massor med beröm och förstärk som tidigare, ibland med en godbit. Fungerar inte detta, börja om från början.
Skulle valpen vara för intensiv minskar du farten i springandet, du kan t o m gå. Sträckan kan du också minska på. Valpen som inte är så intresserad att springa efter dig, måste få en högre retningseffekt. Då gäller det att vara aktivare i springandet, kanske springa längre, t o m gömma sig när man ropat hit till valpen.
De här intensivövningarna varierar du sedan med vanliga inkallningar under promenaderna.
 
Tänk på....
* Börja redan vid 9 - 10 veckors ålder att lära valpen inkallning.
* Tjata aldrig!
* Undvik att upprepa kommandon.
* Använd "NEJ" och "BRA" för att visa ditt missnöje eller din uppskattning om valpen gör rätt eller fel.

CINDY - Tränar inkallning

När matte har gått någon meter ifrån mig,
börjar hon springa samtidigt som hon ropar HIT
CINDY.
Jippi, jaga matte va´ kul!

Hunden kommer inte
  Den tiden kommer då valpen kommer att trotsa din inkallning och uppträda som om den vore döv. Detta sker oftast vid de perioder då valpen påverkas av hormonförändringar, dvs runt 16 veckor och mellan 6 och 10 månader och senare vid 17-22 månaders ålder. Men ivid inkallning skall du vara obönhörlig. Valpen måste komma när du ropar.
Självklart är att du måste ha ett visst avvägande i ditt krav på den unga hunden. Olydnad vid inkallning måste åtgärdas på något sätt. Har du kallat ett par gånger måste du gå till valpen utan att säga ett ord. Ta den snabbt och bestämt i örat, och säg omedelbart "hit" och spring ifrån den med glada tillrop. När valpen är vid sidan, skall den genast ha kontakt i mungipan och beröm. Många gör tyvärr det felet att de väsnas och grälar på hunden, både då de går emot den och när de sedan springer ifrån den. Det blir bara ett enda grälande utan effekt. Spring aldrig efter en valp, spring ifrån den och ropa glatt.
Kom ihåg: Gå tyst till valpen. Snabbt obehag. "Hit", spring ifrån, ropa glatt, kontakt i mungipan och beröm.
 

Tänk på....
* Miljöträna valpen, låt den vara med.
* Valpen måste försiktigt vänjas vid att kunna vara ensam.
* Miljö- och annan träning av hunden får aldrig utföras så att den jagar upp sig och blir stressad.
* Om valpen blir rädd - ömka inte. Avdramatisera istället och uppträd lugnt och behärskat.
* Kasta aldrig föremål åt valpen!
* Vänj redan från början valpen att umgås med andra hundar men endast under ordnande former.
* Vänj den vid att det är du som bestämmer och drar upp gränser för alla aktiviteter.

Tillbaka