Mentalitet:
  Boxerns mentalitet är av allra största vikt! En hund som inte är stabil i sitt psyke kan få utstå mycket lidande, och inte minst orsaka sin ägare många problem. Hundens mentalitet uppstår genom arv, påverkan från modern och den uppväxtmiljö, först uppfödaren och sedan hundägaren ger den. Därför förstår man hur viktigt det är att man vid köp av valp kollar upp föräldradjuren och valpens första miljö.
De tester som används för att bedöma Boxerns mentalitet är MH (Mentalbeskrivning) och Korningens mentaldel (se nedan)

Lite fakta om Mentalbeskrivning/ MH
och
Korning (mentaltest och exteriörbeskrivning)

Du har kanske redan fått information om MH och Korning av din uppfödare. Det är ju lite framåt i tiden när du har fått hem en valp. Men tiden går fort och en Mentalbeskrivning görs först då hunden blivit 12 månader gammal och mentaltest för korning gäller tiden då hunden är mellan 24 månader - 4 år gammal.


Mentalbeskrivning Unghund MH

  MH = Mentalbeskrivning Unghund 12-18 mån
  MH= Mentalbeskrivning Hundar 18 mån - uppåt
Hunden skall vara ID-märkt. Mentalbeskrivning som sker när hunden är mellan 12-18 månader, databehandlas på Svenska Brukshundklubben. Är hunden över 18 månader kallas beskrivningen Mentalbeskrivning Hundar och resultatet databehandlas inte på SBK.
Det har visat sig att hundarna reagerar mindre ju mer tränade de är och vi vill ju ha en bild av hundens mentalitet och inte av ägarens förmåga att fostra hunden, därför är åldern 12 - 18 månader satt som offentlig beskrivning.

Ett test där hundens reaktioner noteras i en stigande intensitetsskala (1-5). De olika stegen är beskrivna i förväg och domaren väljer således mellan redan givna alternativ.
Hunden beskrivs i följande moment:
  Kontakt - hälsning/samarbete/hantering
  Lek - leklust/gripande/dragkamp
  Jakt - förföljande/gripande
  Aktivitet - hundens förmåga att anpassa sig i en passiv situation
  Avståndslek - Intresse/hot-aggrivisitet/nyfikenhet/leklust/samarbete
  Överraskning - Rädsla/hot-aggrivisitet/nyfikenhet/kvarstående rädsla/ kvarstående intresse
  Ljudkänslighet - rädsla/nyfikenhet/kvarstående rädsla/kvarstående intresse
  Spöken - hot-aggrivisitet/kontroll/rädsla/nyfikenhet/kontakt
  Lek - leklust/gripande
  Skott  


  Det finns all anledning att betona att MH inte är ett test där hundarna ska skrämmas och få negativa minnesbilder, som sitter i livet ut. Tvärtom, en MH-test är upplagd så att hundarna ska få gott om tid på sig, för att avreagera efter varje moment. Skulle hunden ha svårigheter att avreagera, så avbryts provet direkt. Man ska naturligtvis ha samma hund med sig hem efter provet, som man hade före.
(Som förare krävs det bara att gå runt testbanan med sin hund och följa testledarens anvisningar)

 

Fr o m 1997 01 01 ingår karaktärsprovet i MH:et.
En hund som tar sig igenom ett MH har samtidigt klarat sitt karaktärsprov för utställning. För att få tävla bruks krävs det även att hunden hamnar på siffran 1-3 på skottprovet för att få godkänt karaktärsprov.
2 nya moment har även tillkommit. Det är hantering av hunden i samband med beskrivningen av tillgängligheten. Momentet överfall har tagits bort och ersatts av momentet avståndslek med ok
änd person. 

Korning

Titeln korad får den hund som blivit bedömd godkänd vid mentaltest för korning samt erhållit minst ett 2:a pris vid kvalitetsbedömning exteriört vid officiell exteriörbeskrivning och är HD-fri. Hund som får deltaga i Mentaltest för korning ska vara mellan 24 mån - 4 år och vara ID-märkt.


Följande mentala egenskaper och anlag testas och utvärderas under ett mental-test. Beroende av egenskapens betydelse är egenskapen värderad med olika koefficienttal.

Tillgänglighet   koeff 15
Kamplust, jakt   koeff 8
Kamplust, social   koeff 6
Temperament   koeff 10
Skärpa   koeff 5
Försvarslust   koeff 5
Nervkonstitution   koeff 35
Hårdhet   koeff 8
Dådkraft   koeff 8
Skottfasthet    

  Domarna värderar hundens egenskaper i värdetal mellan -3 och +3, vilket sedan multipliceras med egenskapens koefficienttal.
För att en hund ska få bedömningen godkänd, måste hunden ha erhållit + 100 poäng, samt lägst värdetalet + 1 i Tillgänglighet och i Nervkonstitution, samt värdetalet -1 i Skärpa.
Hunden måste dessutom bedömas vara skottfastDet gäller Exteriörbeskrivning för KORNING

Exteriörbeskrivning för korning är en officiell beskrivning. För att få en Exteriörbeskrivning officiell kan man delta enligt följande.

1. I samband med den arrangerande korningen.

2. I samband med Officiell utställning, där rasen är representerad. Man kan alltså inte gå till t ex en officiell Howavartutställning och få sin Boxer beskriven. Här kan endast Howavart beskrivas. En SBK- eller SKK-utställning är däremot öppen för samtliga bruksraser och här kan beskrivning genomföras. Domare och arrangör skall dock kontaktas före utställningen för att höra efter om denne är villig att genomföra beskrivning efter genomförd bedömning. Hundägaren tar här själv med exteriörbeskrivningsprotokoll.

3. Rasklubbarna kan arrangera separat exteriörbeskrivning för korning. Datum och plats anmäls till kansliet.

Exteriörbeskrivning för korning är ett officiellt arrangemang som även berättigar hunden vid godkänd beskrivning att tillgodoräkna sig detta som exteriörkrav för brukschampionat.


Tillbaka