En valps utveckling


 

 

 Vecka 3
Börjar inlärningsförmågan och präglingsperioden
Vecka 1 - 3
Bör kullen få lugn och roVecka 5
Rädslereaktioner mognar till på allvar.
-Sociala kontakter - Sociala intryck
- Hastiga rörelser - Starka ljud


Vecka 6
Valpens hjärna fungerar i stort sett som
den vuxna hundens
Vecka 3- 4
Kontakt med främmande människor
bör ej överdrivas

Vecka 4 - 5
Successivt ökning av kontakt
med främmande människor


Vecka 5 - 6
Exponeringstid 5 - 10 min per valp/ gång
med främmande människorVecka 7 - 8
Synen har fått den vuxna hundens mönster


Vecka 6 - 7
Exponeringstid 10 - 20 min per valp/ gång
med främmande människor

Vecka 7 - 8
Exponeringstid 20 - 30 min per valp/ gång
med främmande människor
Valpbeskrivning (inofficiell)Valpen flyttar till sin nya flock

Vecka 9 - 12
Tidpunkt för flyttning i de vida arvet
Vecka 14
Upphör präglingsperioden

Vecka 12
Självständighets- och Nyfikenhetsnivå
Vid 6 - 7 mån
Inlärningsförmågan synes avklinga

(6 - 8 mån - Social känslighetsperiod)
(18 - 22 mån - Social känslighetsperiod)


Tillbaka