Korad Such Buffet´s Profit Buster the Boss
Handler: Ann-Sofie Ohlsson, Skellefteå
Ägare: Göran Olsson, Karlshamn

Busters resultat mentaltest för korning
18 september ÖGLO/Rödeby
Tillgänglighet koeff 15
+3
45 poäng
Kamplust, jakt koeff 8
+3
24 poäng
Kamplust, social koeff 6
+3
18 poäng
Temperament koeff 10
+3
30 poäng
Skärpa koeff 5
+1
5 poäng
Försvarslust koeff 5
+1
5 poäng
Nervkonstitution koeff 35
+1
35 poäng
Hårdhet koeff 8
+2
16 poäng
Dådkraft koeff 8
+1
8 poäng
Skottfasthet  
Skottfast
S:a 186 poäng
 
Exteriörbeskrivare: Nina Karlsdotter

Busters kullsyster
Buffet´s Pepit Stella
18 september ÖGLO/Rödeby

201 poäng


Ägare: Ann-Sofie Ohlsson, Skellefteå