Nuggets Unique Star

Mentalbeskrivning/ MH den 25 september 2011
Åhus Brukshundklubb


Beskrivare: Claes von Gegerfelt

 


  Moment: MH-Resultat
 
1a
1b
1c
Kontakt, hälsning
Kontakt, samarbete
Kontakt, hantering
4. Tar kontakt själv.
4. Följer med villigt och engagerar sig i testledaren.
4. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
 
2a
2b
2c
Lek 1, leklust
Lek 1, gripande
Lek 1, dragkamp
4. Leker aktivt, startar snabbt.
2. Griper inte, nosar bara på föremålet.
3. Biter - drara emot, släpper, tar om.
 
3a
3a
3b
3b
Jakt, förföljande 1
Jakt, förföljande 2
Jakt, gripande 1
Jakt, gripande 2.
4. Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet
4.
Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet
2.
Griper ej, nosar på föremålet.
3. Griper tveksamt med tidsfördröjning.

 

4

Aktivitet 4. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
 
5a
5b
5c
5d
5e
Avstånd, intresse
Avstånd,hot/aggresivitet
Avstånd, nyfikenhet
Avstånd, leklust
Avstånd, samarbete
3. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
1. Inga skall eller morrningar.
4.
Går direkt fram till figuranten utan hjälp.
3.
Leker, kan gripa försiktigt, drar ej emot.
3. Är aktiv med figuranten när den är aktiv.
 
6a
6b
6c
6d
6e
Överraskning, intresse
Överraskning, hot/aggresivitet
Överraskning, nyfikenhet
Överraskning, leklust
Överraskning, samarbete
2. Hukar sig och stanna.r
1. Visar inga hotbeteende.
5. Går fram till overallen utan hjälp.
1. Ingen tempo förändring eller undanmanöver.
1. Inget intresse för overallen.
 
7a
7b
7c
7d
Ljudkänslighet, rädsla
Ljudkänslighet, nyfikenhet
Ljudkänslighet, kvarstående rädsla
Ljudkänslighet, kvarstående intresse
1. Kort stopp.
5. Går fram till skramlet utan hjälp.
1. Ingen tempo förändring eller undanmanöver.
1. Visar inget intresse.
 
8a
8b
8c
8d
8e
Spöken, hot/aggresivitet
Spöken, hot/kontroll
Spöken,rädsla
Spöken, nyfikenhet
Spöken, kontakt
1. Visar inga hotbeteenden.
4.
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena, kortare avbrott.
2. Uppehåller sig huvudsakligen framför el bredvid fö. Någon avståndsbedömning.
5. Går fram till spöket utan hjälp.
4.
Tar själv kontakt. Balanserad.
 
9a
9b
Lek 2, leklust
Lek 2, gripande
4. Leker aktivt, startar snabbt.
2. Griper ej, nosar på föremålet.
 
10
Skott 1. Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.