Buffets Ester a Coffeedaughter
Ägare: Lena Tevin, Anders Udd och uppfödaren

Mentalbeskrivning 30 mars 2008
Sydöstra Skånes Brukshundklubb


Beskrivare: Lennart Hultqvist
Testledare: Ruby Rydén

 Moment:MH-Resultat
 
1a
1b
1c
Kontakt, hälsning
Kontakt, samarbete
Kontakt, hantering
3. Accepterar kontakt-helt oengagerad, drar sig ej undan.
3. Följer med hela sträckan, neutral.
3. Accepterar. Är neutral.
 
2a
2b
2c
Lek 1, leklust
Lek 1, gripande
Lek 1, dragkamp
4. Leker aktivt, startar snabbt.
3. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
3. Biter - drara emot, släpper, tar om.
 
3a
3a
3b
3b
Jakt, förföljande 1
Jakt, förföljande 2
Jakt, gripande 1
Jakt, gripande 2.
4. Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet
4.
Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet
2.
Griper ej, nosar på föremålet
3. Griper tveksamt med tidsfördröjning.

 

4

Aktivitet3. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
 
5a
5b
5c
5d
5e
Avstånd, intresse
Avstånd,hot/aggresivitet
Avstånd, nyfikenhet
Avstånd,leklust
Avstånd, samarbete
2. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer.
1. Inga skall eller morrningar.
5.
Går direkt fram till figuranten utan hjälp.
1.
Visar inget intresse
1. Visar inget intresse
 
6a
6b
6c
6d
6e
Överraskning, intresse
Överraskning, hot/aggresivitet
Överraskning, nyfikenhet
Överraskning, leklust
Överraskning, samarbete
2. Hukar sig och stannar
1. Visar inga hotbeteende
3. Går fram till overallen när föraren står bredvid.
1. Ingen tempo förändring eller undanmanöver
1. Inget intresse för overallen
 
7a
7b
7c
7d
Ljudkänskighet, rädsla
Ljudkänskighet, nyfikenhet
Ljudkänskighet, kvarstående rädsla
Ljudkänskighet, kvarståendeintresse
2. Hukar sig och stannar
4. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.
1. Ingen tempo förändring eller undanmanöver.
2. Stannar upp. Luktar/ tittar på skramlet vid minst ett tillfälle
 
8a
8b
8c
8d
8e
Spöken, hot/aggresivitet
Spöken, hot/kontroll
Spöken,rädsla
Spöken,nyfikenhet
Spöken,kontakt
2. Visar enstaka hotbeteenden.
4.
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. kortare avbrott
2. Uppehåller sig huvudsakligen framför el bredvid fö. Någon avståndsbedömning.
5. Går fram till spöket utan hjälp.
4.
Tar själv kontakt. Balanserad.
 
9a
9b
Lek 2, leklust
Lek 2, gripande
3. Leker - startar långsamt men blir aktiv
2. Griper ej, nosar på föremålet
 
10
Skott1. Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.