En är framgångsrik som vet vadhan inte kan. / Willy Haas

BIM:
Bäst i motsatt kön. Denna klass är obligatorisk för hanhund och tik, som vid ifrågavarande utställning erhållit 1:a pris i bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. Det utses även Bäst i rasen (BIR).

BIR:
Bäst i rasen. Denna klass är obligatorisk för hanhund och tik, som vid ifrågavarande utställning erhållit 1:a pris i bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. Det utses även Bäst i motsatt kön. (BIM). Hund som tilldelas BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).

BIS / Best in Show:
Slutfinalen på en hundutställning. Först möts alla BIR-hundarna från de olika hundraserna och BIG-hundarna (gruppvinnarna) utses. BIG-vinnande hunda tävlar sedan om att bli utställningens vackraste hund, Best in Show (BIS).


Cert:
Delas ut vid officiella utställningar till vinnande hund i utställningens Segrarklass för tikar eller hanar och om hunden bedöms exteriört att kvalitetsmässigt vara av championatklass.

Karaktärstest:
Officiell Mental anlagstest för att utröna hundens lämplighet för fortsatt utbildning. Hunden testas i främst tillgänglighet och skottfasthet, samt i viss mån prövas hundens nervkonstitution. (Karaktärsprovet kommer år 2002 att helt ersättas av MH /mentalbeskrivning Unghund 12-18 mån) och MÄ (mentalbeskrivning Äldre hund 18- uppåt)

Korad / Korning:
Titeln korad får den hund som blivit bedömd godkänd vid mentaltest för korning samt erhållit minst ett 2:a pris vid kvalitetsbedömning exteriört vid officiell exteriörbeskrivning och är HD-fri. Hund som får deltaga i Mentaltest för korning ska vara mellan 22 mån - 4 år och vara ID-märkt.

Följande mentala egenskaper och anlag testas och utvärderas under ett mentaltest. Beroende av egenskapens betydelse är egenskapen värderad med olika koefficienttal.
Tillgänglighet (koeff 15)
Kamplust, jakt (koeff 8)
Kamplust, social (koeff 6)
Temperament (koeff 10)
Skärpa (koeff 5)
Försvarslust (koeff 5)
Nervkonstitution (koeff 35)
Hårdhet (koeff 8)
Dådkraft (koeff 8)
Skottfasthet

Domarna värderar hundens egenskaper i värdetal mellan -3 och +3, vilket sedan multipliceras med egenskapens koefficienttal. För att en hund ska få bedömningen godkänd, måste hunden ha erhållit + 100 poäng, samt lägst
värdetalet + 1 i Tillgänglighet och i Nervkonstitution, samt värdetalet -1 i Skärpa. Hunden måste dessutom bedömas vara skottfast

Mentalbeskrivning MH och MÄ:
Ett test där hundens reaktioner noteras i en stigande intensitetsskala (1-5). De olika stegen är beskrivna i förväg och domaren väljer således mellan redan givna alternativ. MH = mentalbeskrivning unghund 12 - 18 mån. MÄ (mentalbeskrivning Äldre hund 18- uppåt). Hunden ska vara ID-märkt.

Hunden beskrivs i följande moment:
Kontakt (hälsning/samarbete/hantering)
Lek (leklust/gripande/dragkamp)
Jakt (förföljande/gripande)
Aktivitet
Avståndslek (Intresse/hot-aggrisivitet/nyfikenhet/leklust/samarbete)
Överraskning (Rädsla/hot-aggrivisitet/nyfikenhet/kvarstående rädsla/kvarstående intresse)
Ljudkänslighet (rädsla/nyfikenhet/kvarstående rädsla/kvarstående intresse)
Spöken (hot-aggrivisitet/kontroll/rädsla/nyfikenhet/kontakt)
Lek (leklust/gripande
Skott

Det finns all anledning att betona att MH/ MÄ inte är ett test där hundarna ska skrämmas och få negativa minnesbilder, som sitter i livet ut. Tvärtom, en MH/ MÄ-test är upplagd så att hundarna ska få gott om tid på sig, för att avreagera efter varje moment. Skulle hunden ha svårigheter att avreagera, så avbryts provet direkt. Man ska naturligtvis ha samma hund med sig hem efter provet, som man hade före.
(Som förare krävs det bara att gå runt testbanan med sin hund och följa testledarens anvisningar)

Fr o m 1997 01 01 ingår karaktärsprovet i MH:et.
En hund som tar sig igenom ett MH/ MÄ har samtidigt klarat sitt karaktärsprov för utställning. För att få tävla bruks krävs det även att hunden hamnar på siffran 1-3 på skottprovet för att få godkänt karaktärsprov.

Mentalitet:
Boxerns mentalitet är av allra största vikt! En hund som inte är stabil i sitt psyke kan få utstå mycket lidande, och inte minst orsaka sin ägare många problem. Hundens mentalitet uppstår genom arv, påverkan från modern och den uppväxtmiljö, först uppfödaren och sedan hundägaren ger den. Därför förstår man hur viktigt det är att man vid köp av valp kollar upp föräldradjuren och valpens första miljö.
De tester som används för att bedöma Boxerns mentalitet är MH/ MÄ (Mentalbeskrivning) och Korningens Mentaldel (ang MH och Korning se ovan)

Nuch:
Norsk Utställningschampion

Slch:
Svensk Lydnadschampion

Such:
Svensk Utställningschampion. Hunden har då tilldelats tre cert på utställning i Sverige utdelade av minst två domare. Ett cert skall ha utdelats då hunden fyllt 24 månader.
Därutöver krävs:
Intyg om fria höftleder och ID-märkning.
Betyget uppflyttad till högre klass vid SBK:s bruksprov
eller godkänd mentaltest vid korning
eller tjänstehundscertifikat.

Tjänstehund / Tjh - Räddning el Bevakning:
Tjänstehund. Titeln Tjh får den hund som klarat det officiella certprovet för Bevakning eller Räddning.

Utställning
Då jämförs hunden först med rastandardens krav, utan hänsyn till andra deltagande hundar och får sig tilldelat ett kvalitetspris

1:a = mycket bra
2:a = bra
3:a = godtagbar
0:a = ej godtagbar eller mentalfel
KEP = Kan ej Prisbelönas (ex en halt hund)

Hundar som tilldelats lägst 1:a pris i kvalitetsbedömningen kan tävla vidare i olika konkurrensklasser. Utmärkelser som HP (Hederspris), CERT (Certifikat) och CK (Certifikatkvalitet) utdelas i konkurrensklass.En hund som erövrat minst tre Certifikat, varav ett efter 24 månaders ålder och av minst 2 olika domare vid officiell utställning, har uppfyllt det exteriöra steget på vägen mot att erövra titeln SUCH, Svensk Utställningschampion.
Vid vissa av Svenska Kennelklubbens, SKK:s största utställningar kan den vinnande individen i varje kön få det åtråvärda priset, CACIB. En Boxer som innehar svenskt utställningschampionat och tilldelas två Cacib, av olika domare och med minst 12 månaders mellanrum får titeln INTUCH, Internationell Utställningschampion.