Gyllene Boxern nr 14

GYLLENE BOXERN

Kan tilldelas enskild person eller organisation
såsom erkänsla för förtjänstfulla insatser av så synnerlig betydelse för
den verksamhet Avelsföreningen Boxerklubben/AfB företräder och
att inte SBK:sförtjänsttecken anses till fullo ge uttryck för AfB.s uppskattning.

 

2010
Gyllene boxern nr 14 tilldelades Maya Beike
för hennes långvariga och hängivna engagemang inom Boxerklubben. Förutom insatser i avdelningsstyrelse och lokalklubb har Maya bidragit med ovärderliga insatser för Boxerbladet och hemsidan. Dessa har under Mayas omsorg utvecklats och förfinats till en mycket hög nivå, vilket kommit samtliga medlemmar till stor nytta och glädje.

  2008
Gyllene boxern nr 13 tilldelades Ulrika Edgren
för hennes långvariga, hängivna engagemang i Kommittén för Boxerns Hälsa, där hon arbetat oförtröttligt med att kartlägga, bevara och utveckla rasens hälsa.för hennes långvariga, hängivna engagemang i Kommittén för Boxerns Hälsa, där hon arbetat oförtröttligt med att kartlägga, bevara och utveckla rasens hälsa.

2004
Gyllene boxern nr 12 tilldelades Maritha Östlund-Holmsten
för hennes stora insatser för boxerrasen.
  2001
Gyllene boxern nr 11 tilldelades Ewa Rosell
som sedan år 1987 på ett förtjänstfullt sätt sköter kansliet.
  1998
Gyllene boxern nr 10 tilldelades Ragnar Borgefors
för förtjänstfulla insatser för boxerrasen.
  1995
Gyllene boxern nr 9 tilldelades Barbro Rydin
för förtjänstfulla insatser med bl a Svenska Boxerklubbens årsbok
  1989
Gyllene boxern nr 8 tilldelades Mats Jansson
för förtjänstfulla insatser för boxerrasen.
  1988
Gyllene boxern nr 7 tilldelades Karl-Axel Bandelin
för förtjänstfullt arbete till rasens fromma i form av bl a uppläggning av hela den nya organisationens ekonomisystem.
  1986
Gyllene boxern nr 6 tilldelades Barbro Olsson
för förtjänstfullt arbete på kansliet under många år.
  1983
Gyllene boxern nr 5 tilldelades Sören Tiback
för hans arbete i bl a AfB:s Kommittéer, SBK:s Datakommitté, domare och korningsdomare under många år.
  1977
Gyllene boxern nr 4 tilldelades Inger Tireland
genom sitt initiativ till och utarbetande av Boxerkrönika 1966-74 på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.
  1977
Gyllene boxern nr 3 tilldelades Astrid Johansson
som under åren 1969-76 byggt upp, organiserat och skött AfB:s kansli på ett förtjänstfullt sätt.
  1972
Gyllene boxern nr 2 tilldelades Bo Östlund
för synnerligen förtjänsfullt arbete för rasen Boxer
  1972
Gyllene boxern nr 1 tilldelades Axel Jacobsson
för synnerligen förtjänsfullt arbete för rasen Boxer