MH-beskrivning
10 april

Bildsvit och protokoll/mentalbeskrivning
Rana a Challenger for Us


Förare: Ulrika Häller1a. KONTAKT/
Hälsning
4. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
1b. KONTAKT/
Samarbete
4. Följer med villigt. Engagerar sig.
1c. KONTAKT/ Hantering4. Acceterar. Svarar med kontaktbeteende.2a. LEK 1/
Leklust
3. Leker - startar långsamtmen blir aktiv.
2b. LEK 1/
Gripande
3. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
2c. LEK 1/
Dra
3. Biter - drar emot, släpper , tar om.


Detta moment görs 2 gånger
3a. JAKT/1:a
Förföljande
4. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet
3b. JAKT/1:a
Gripande
3. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
3a. JAKT/2:a
Förföljande
4. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet
3b. JAKT/2:a
Gripande
4. Griper direkt, släpper.4. AKTIVITET
2. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.


5a. AVSTÅNDSLEK/ Intresse 3. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
5b. AVSTÅNDSLEK/
Hot/aggresivitet
1. Inga skall eller morrningar.
5c. AVSTÅNDSLEK/
Nyfikenhet
5. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVSTÅNDSLEK/ Leklust 4. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
5e. AVSTÅNDSLEK/ Samarbete 3. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.


6a. ÖVERRASKNING/ Rädsla 1. Stannar kort stopp.
6b. ÖVERRASKNING/
Hot/ aggresivitet
3. Visar flera hotbeteenden under längre tid.
6c. ÖVERRASKNING/ Nyfikenhet
5. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING/ Kvarstående rädsla 1. Ingen tempoändring eller undanmanöver
6e. ÖVERRASKNING/ Kvarstående intresse 2. Stannar upp. Luktar/ tittar på overallen vid ett tillfälle


7a. LJUDKÄNSLIGHET/ Rädsla 1. Stannar kort stopp.
7b. LJUDKÄNSLIGHET/
Nyfikenhet
5. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. ÖVERRASKNING/
Kvarstående rädsla
1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d. ÖVERRASKNING/ Kvarstående intresse 3. Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen


8a. SPÖKEN/ Hot/aggresivitet 4. Visar flera hotbeteenden och någon attack
8b. SPÖKEN/
Kontroll
4. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
8c. SPÖKEN/
Rädsla

2. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avståndsreglering.
8d. SPÖKEN / Nyfikenhet 5. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN/
Kontakt
4. Tar kontakt själv. Balanserad.


9a. LEK 2/
Leklust

4. Leker aktivt, startar snabbt
9b. LEK 2/
Gripande
4. Griper direkt med hela munnen10. SKOTT

Tillbaka